Tegningsblanket til Kapitalforhøjelse

i Mit spanske Slot a/s

 

Undertegnede:

Navn:            _______________________________________________________________

Adresse:        _______________________________________________________________

Mail:             _______________________________________________________________

Telefon:        _______________________________________________________________

Bekræfter med min underskrift tegningen af 14 aktier i Mit spanske Slot a/s kr. 20.000, der tegnes til kurs 100 – der tegnes hermed aktier for i alt kr. 280.000

Dato:             _______________________________________________________________

Underskrift:  _______________________________________________________________

Tegningen efter denne blanket finder sted for de første 40 aktieportioner.

 

________________________________________________________________________________

 

Vilkår:

Tegningen finder sted i forbindelse med vedtagelse af en kapitalforhøjelse på førstkommende generalforsamling . Ved denne kapitalforhøjelse udbydes i alt 40 portioner á 14 aktier a kr. 20.000 til kurs 100, svarende til 40 aktionærer, i alt kr. 11.200.000. Er du blandt de 40 første gives der en rabat på kr. 30.000  . Rabatten udbetales når projektet er fuldtegnet med 72 aktionærer. Din pris for at blive aktionær bliver således kr. 270.000 inkl. de indbetale kr. 20.000 for den første aktie.

Jeg er bekendt med at selskabet herved skal tilrette de eksisterende vedtægter ved førstkommende generalforsamling. Denne tilpasning vedrører efterfølgende aktionærer fra nummer 41 til 72, som alle tegner aktier til kurs 100, men uden rabatten på kr. 30.000 til de første 40 aktionærer. Samtidig godkendes kapitalforhøjelsen.

I forbindelse med tegningen:

  • Tiltrædes samtidig Ejeraftalen i Mit spanske Slot a/s dateret d. 23.12.2023.
  • Opnås en aktionærrettighed til ophold m.v. på Casa Rural El Olivar, som beskrevet i Ejeraftalen af 23.12.2023.
  • Indtrædes i en aktionærforpligtelse, som beskrevet i Ejeraftalen

 

 

 

Betingelser og forudsætninger for tegningen:

Der afholdes en ekstraordinær generalforsamling i Mit spanske Slot a/s i 2024. På denne generalforsamling er det en forudsætning for min tegning af de 14 aktier at generalforsamlingen vedtager:

  • Køb af Casa Rural El Olivar på de i vilkår, som er beskrevet i ”Letter og Intent” af 18.12.2023. Disse vilkår bliver efterfølgende specificeret i en endelig formel købskontrakt.
  • Kapitalforhøjelsen omfattende 40 portioner aktier á kr. 20.000 tegnet til kurs 100 vedtages
  • Kapitalforhøjelsen for aktieportioner fra nr. 41 til 72 vedtages.

Tegningen af de 14 aktier a kr. 20.000 i alt kr. 280.000 er betinget af vedtagelsen af ovennævnte.

Indbetaling:

Beløbet kr. 280.000  indbetales 5 hverdage efter den ekstraordinære generalforsamling i 2024 og forudsat betingelserne ovenstående er opfyldt.

Dette foregår til anvist deponeringskonto hos Spar Nord. Herefter gennemføres købet og den kontante betaling hos notaren i Spanien. Efterfølgende fremsendes ejerbevis for de 15 stk. aktier.

Fremsendelse af tegningsblanket:

  • Den udfyldte tegningsblanket fremsendes som foto eller som scannet kopi til info@mitspanskeslot.dk
  • Herfra fremsendes kvittering på modtagelse af tegningsblanketten.

 

Fortrydelse:

Ovennævnte tegning er forpligtende og kan ikke fortrydes. Begrundelsen herfor er, at vi som ansvarlig køber agerer i tillid til det kapitalgrundlag, der er tegnet aktier for. Indtræder der for vedkommende, der tegner aktier efterfølgende en ekstraordinær begivenhed, som f.eks. livstruende sygdom, skilsmisse m.v., er bestyrelsen indstillet på at assistere med salget af de tegnede aktier til tredje person hurtigst muligt.

Mit spanske Slot a/s

Myrehøjvej 49

5700 Svendborg